Présentation / Presentatie

FR

Collectif de cinéastes, atelier de production audiovisuelle et centre d’expression et de créativité reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Atelier Graphoui est un véritable laboratoire de sons et images actif dans la production et la formation depuis 1979.

Partant de sa pratique du cinéma d’animation, l’Atelier Graphoui développe un travail de réalisation, de production et de réflexion sur le langage audiovisuel. Film d’animation, documentaire, documents audio phoniques, installations vidéo, film expérimental : à l’Atelier Graphoui nous soutenons des créations audiovisuelles où les frontières entre fond, forme et genres sont remises en question, où le langage est exploré et travaillé de manière atypique/innovante.

NL

Atelier Graphoui is zowel een collectief van cineasten als een audiovisueel productie-atelier en een creatief centrum. We zijn een echt klank-en-beeld laboratorium, sinds 1979 actief op het vlak van productie en vorming. Atelier Graphoui is erkend door de Franse Gemeenschap van België. Animatiefilm, documentaire film, experimentele film, audiocreatie,… Bij Atelier Graphoui ondersteunen we audiovisuele creaties waar de grenzen tussen inhoud, vorm en genres in vraag worden gesteld en waar op een atypische en/of innoverende wijze met taal geëxploreerd en gespeeld wordt.

Als productie-atelier is het onze rol om nieuwe projecten te verwelkomen en ze doorheen de verschillende productie-etappes te begeleiden, waarbij we steeds het creatieve aspect van de creatie stimuleren. We steunen zowel prille oeuvres als projecten die door hun experimentele aard niet zo gemakkelijk toegang hebben tot de traditionele financieringsmechanismen.


This site is powered by WordPress with the theme SPUN
Contact : pdb (at) graphoui.org